1993 Timaru Golf Club - Aorangi
1993 No Photo 1
1993 No Photo 2
1993 tournament results